CPO

Hoe werkt het?

Les Mouleurs wordt ontwikkeld aan de hand van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat wil zeggen dat wij als toekomstige bewoners zelf de projectontwikkeling voor onze rekening nemen.

Met aspirant kopers is er een Vereniging van Opdrachtgevers (VVO, mei 2017) opgericht. De VVO heeft als ambitie om 20 appartementen volgens plan en binnen de gestelde budgetten te realiseren. U wordt lid van de VVO wanneer u besluit deel te nemen aan het project. De leden van de VVO zijn alle kandidaat bewoners die een deelname overeenkomst hebben getekend.

De VVO (het Bestuur, de Commissie en de Leden) ontwikkelt het project met hulp van ingehuurde experts. De belangrijkste daarvan zijn de architecten, de projectmanager en adviesbureau Urbannerdam (specialisten in bewonersgestuurde bouwprojecten).

Voordelen van een CPO

De voordelen van deze aanpak zijn dat de appartementen afgestemd kunnen worden op de wensen van de kandidaat kopers en dat de kosten relatief laag gehouden worden.

Gedurende het gehele verloop van het project hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van bouwmaterialen, afwerking en kosten.

In de fase daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen appartement.

Architecten

Humblé Martens, architectuur en stedelijk ontwerp, is verantwoordelijk voor de vormgeving.

De basisopzet van het gebouw kent een vrij rigide structuur die met een sterke plasticiteit tot uitdrukking is gebracht. Dit geeft de diverse toekomstige participanten aan het CPO-proces een grote vrijheid bij het invullen van deze structuur zonder dat het ontwerp wordt aangetast.

Vanuit het wonen wordt een relatie gelegd met zowel de stad als de gemeenschappelijke binnentuin. Het woongebouw kent, zoals het nu gepositioneerd is, diverse woonsferen ( bijv. wonen in de straat, wonen aan de binnentuin en wonen met zicht op de stad). Deze diversiteit geeft het wonen in dit blok een uniek karakter.

Het uitgangspunt is een lichte open plattegrond met mogelijkheid tot grote terrassen in tegenstelling tot het diepe smalle appartement dat in de regel op de woningmarkt aangeboden wordt.

Bouwondersteuning

Voor de bouw van de appartementen wordt een projectleider ingehuurd. Deze zal in overleg met het bestuur van de VvO de keuze van de aannemer begeleiden. De projectleider is verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole, kostenbewaking, en voortgang van het bouwproces. Hierbij is hij degene die het projectteam, bestaande uit architect, constructeur, installatie adviseur, bouwfysisch adviseur, kostendeskundige en aannemer aanstuurt. De projectleider rapporteert aan het bestuur van de VvO.

De afbouw van het appartement wordt bij voorkeur gedaan met de aannemer.

Uitspraak

De keuzevrijheid betreft niet alleen het aantal vierkante meters en de indeling daarvan maar ook de wijze waarop het appartement uitkijkt op de historische stad.

Fred Humblé (Architect)