CPO

Hoe werkt het?

Het appartementengebouw “Les Mouleurs” wordt ontwikkeld door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat wil zeggen dat de toekomstige bewoners zelf de projectontwikkeling voor hun rekening nemen.

Met de aspirant kopers is er een Vereniging van Opdrachtgevers (VvO, mei 2017) opgericht. De VvO heeft als ambitie om 20 appartementen volgens plan en binnen gestelde budgetten te realiseren. U wordt lid van de VvO wanneer u besluit deel te nemen aan het project. De leden van de VvO zijn allen kandidaat bewoners die een deelname overeenkomst hebben getekend en een appartement hebben gereserveerd.

De VvO (het Bestuur, het Bouwteamen de Leden) ontwikkelt het project met de hulp van externen. De belangrijkste daarvan zijn natuurlijk de architecten, de projectmanager en in de aanvangsfase adviesbureau Urbannerdam (specialisten in bewonersgestuurde bouwprojecten).

Voordelen van een CPO

De voordelen van deze aanpak zijn dat de appartementen helemaal afgestemd kunnen worden op de individuele wensen van de kandidaat kopers en dat de kosten relatief laag gehouden kunnen worden, omdat er geen projectontwikkelaar bij betrokken is.

Gedurende het verloop van het project worden de deelnemers betrokken bij de voortgang, eventuele aanpassingen in de architectonische vormgeving, keuze van bouwmaterialen, afwerking en kostenbeheer.

In deze fase hebben de individuele kopers alle gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen appartement.

Architecten

Humblé Martens Willems, architectuur en stedelijk ontwerp, is verantwoordelijk voor de vormgeving.

De basisopzet van het gebouw kent een vrij rigide structuur die met een zekere plasticiteit tot uitdrukking is gebracht. Dit geeft de diverse participanten aan het CPO-proces een grote vrijheid bij het invullen van de architectuur zonder dat het ontwerp wordt aangetast.

Vanuit het wonen wordt een relatie gelegd met de stad en de grote gemeenschappelijke binnentuin. Het woongebouw kent diverse woonsferen ( bijv. wonen aan de straat, wonen aan de binnentuin en wonen met zicht op de oude stad). Deze diversiteit geeft het wonen in dit gebouw een uniek karakter.

Het uitgangspunt van de appartementen is een langwerpig grondplan met veel ramen en licht aan beide lange zijden. Dit biedt mogelijkheden voor het ontwerp van diverse inpandige terrassen of patio’s. Dit wijkt af van het diepe type van het smalle en diepe appartement dat op de woningmarkt meestal aangeboden wordt.

Bouwondersteuning

Voor de bouw van de appartementen is een kundige projectleider ingehuurd. De projectleider is verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole, communicatie met de architect, kostenbewaking, en de voortgang van het bouwproces. Hij stuurt het projectteam, bestaande uit architect, constructeur, installatie adviseur, bouwfysisch adviseur, kostendeskundige en aannemer aan. De projectleider rapporteert aan het bestuur van de VvO en aan de maandelijkse Algemene Leden Vergadering.

De afbouw van het appartement wordt bij voorkeur gedaan via de hoofdaannemer, maar voor de inbouw van keukens, badkamers en tegelwerk kunnen eigen leveranciers ingeschakeld worden.

Uitspraak

We hebben op deze prachtige locatie een unieke basisstructuur ontworpen waarin bewoners hun eigen woonwensen met maximale vrijheid kunnen realiseren.

Rik Martens (Architect)