Organisatie

De Vereniging Van Opdrachtgevers gaat de ontwikkeling van de Stichting Betrokken Wonen overnemen. Alle kandidaat bewoners die een reservering nemen worden lid van de VVO.

De VVO heeft statuten, een Bestuur en werkgroepen. Een bouwteam stuurt de aannemer, architect en andere ondersteunende experts aan en rapporteert aan het Bestuur en de leden. Andere teams doen andere dingen, zoals bijvoorbeeld een werkgroep Kosten, een werkgroep Communicatie enzovoorts.

Niet iedereen zal tijd of behoefte hebben om deel te nemen in werkgroepen. Dat is ook prima, we zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde.

Voortgang

Er ligt een schetsontwerp en een kostenraming. Met de Gemeente zijn diverse afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een overeenkomst. De kosten die tot nu toe zijn  gemaakt zijn grotendeels gedekt door een subsidie van de Gemeente Maastricht.

Eind mei 2017 zijn er twaalf woningen gereserveerd. De reserveringen worden strikt gedaan volgens de volgorde van aanmelding en inlevering van het deelnameformulier. De huidige en de nieuwe deelnemers worden lid van de VVO (Vereniging Van Opdrachtgevers).

Planning

Het streven is om eind 2017 met de bouw te starten. De voorwaarden zijn dat er dan een bouwvergunning is en dat er minimaal 80% van de woningen is verkocht. Het proces naar die bouwstart verloopt in grote lijnen volgens onderstaande stappen.

Financiële planning deelnemers

Het planning schema laat zien dat er plankosten moeten worden gemaakt om het plan te ontwikkelen. Denk voornamelijk aan aan architecten en adviseurs voor proces, constructie, installaties, etc.

Om deze plankosten te betalen zullen alle leden in de loop van de tijd een som geld inleggen. Die kosten worden later van de aankoopprijs van het appartement afgetrokken.

Als een bouwvergunning is verleend en alle woningen zijn verkocht dan kan de aannemer starten met de bouw.

Kosten

Er zijn meerdere onafhankelijke kostenramingen door expertisebureaus gemaakt. Die geven aan dat (op basis van het huidige kostenniveau) de totale stichtingskosten uitkomen op een gemiddelde kostprijs van rond de 3000 euro per m2 netto woonoppervlak. Instapklaar met uitzondering van de inrichting van badkamer en keuken(s).

Dit is inclusief een ruime bergruimte voor ieder appartement in de ondergrondse parkeergarage. De ondergrondse parkeergarage voorziet in 31 parkeerplaatsen. De kosten van een parkeerplaats worden geschat op 25.000 euro.

Uitspraak

Mensen maken de stad. Zelfbouw gaat om zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Op deze mooie plek woont straks een trotse groep Maastrichtenaren, die hun eigen verhaal geschreven hebben, op een plek waar al zoveel historie ligt.

Hans Vos (Urbannerdam)