Organisatie

De Vereniging van Opdrachtgevers heeft in 2017 de planontwikkeling van de Stichting Betrokken Wonen overgenomen. Alle kandidaat bewoners die een reservering hebben genomen zijn lid van de VvO.

De VvO heeft statuten, een Bestuur en werkgroepen. De werkgroep Bouw en Ontwerp stuurt het bouwteam aan waarin de aannemer, architect en andere ondersteunende experts vertegenwoordigd zijn en rapporteert aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

Andere werkgroepen buigen zich over Financiën, Communicatie, Tuin, Interieur, Juridische zaken, Duurzaamheid en Domotica. Kandidaat bewoners nemen ten minste deel aan een van de werkgroepen.

Voortgang

Het Definitieve Ontwerp is in gang gezet. De procedures ter verkrijging van de omgevingsvergunning en voor het notarieel transport van de grond zijn opgestart en worden naar verwachting voor de bouwvakantie van 2018 beëindigd.

Eind maart 2018 zijn er zeventien woningen gereserveerd. De reserveringen worden strikt gedaan volgens de volgorde van aanmelding en inlevering van het deelnameformulier. Nieuwe deelnemers worden direct lid van de VvO (Vereniging van Opdrachtgevers).

Planning

Het streven is erop gericht om in de tweede helft van augustus 2018, na de bouwvak, met de bouw van het appartementencomplex van Les Mouleurs te starten. Er is dan een bouwvergunning en de woningen zijn verkocht. Het proces naar die bouwstart is dan in grote lijnen volgens onderstaande stappen verlopen.

Financiële planning deelnemers

Voordat de bouw daadwerkelijk start moeten er plankosten worden gemaakt om het bouwproject te ontwikkelen. Denk hierbij aan architecten en allerlei adviseurs voor proces, constructie en installaties.

Om deze kosten te betalen worden leden van de VvO in de loop van het proces aangeslagen voor een periodieke inleg. Die totaalsom wordt bij de eindafrekening op de aankoopprijs van het appartement in mindering gebracht.

Als de bouwvergunning is verleend, de woningen zijn verkocht en het notarieel transport van de grond heeft plaatsgevonden kan de aannemer starten met de bouw. Dan zal iedere kandidaat koper de koop-/aannemingsovereenkomst met de aannemer kunnen ondertekenen, nadat ieders (hypothecaire) financiering is geregeld. Rekening moet worden gehouden met de maanden juni/juli 2018 voor deze definitieve stappen.

Kosten

Er zijn aanvankelijk onafhankelijke kostenramingen door expertisebureaus gemaakt. Die gaven aan dat (op basis van het toenmalige kostenniveau) de totale stichtingskosten uit zouden komen op een gemiddelde kostprijs van rond de 3000 euro per m2 netto woonoppervlak. Instapklaar met uitzondering van de inrichting van badkamer en keuken(s). Inmiddels (maart 2018) is die kostprijs bijgesteld naar 3690 euro per m2 woonoppervlak als gevolg van de stijgende prijzen op de bouwmarkt.

Dit is inclusief een ruime bergruimte voor ieder appartement in de ondergrondse parkeergarage. De ondergrondse parkeergarage voorziet in 31 parkeerplaatsen. De kosten van een parkeerplaats worden nu geschat op 31.000 euro.

Uitspraak

We hebben op deze prachtige locatie een unieke basisstructuur ontworpen waarin bewoners hun eigen woonwensen met maximale vrijheid kunnen realiseren.

Rik Martens (Architect)